Fampidiran- ketra : tsy tratra ny tombana napetraka

0

Vokatry ny covid -19, tsy tratra ny tombana amin’ny fampidiran-ketra ao anatin’ny kitapom-bolam-panjakana ho amin’ity taona 2020 ity raha ny fanazavan’ny tale Jeneralin’ny Hetra androany. Manodidina ny 75 miliara ariary ny vola tokony hiditra fa tsy niditra vokatry ny fepetra napetraka ho an’ny mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fizahantany , fitaterana an’habakabaka ary ny orinasa hafak’haba.