Fanatanjahantena : manomboka ahitana fahombiazana

0

Nahitana fahombiazana ny resaka fanatanjahantena teto amin’ny firenena tato ho ato. Izay indray no niompanan’ny fanadihadiana niarahan’ny Agence Capsule sy ny Kolo Tv. Ho entina aminao ato anatin’ny fanadihadiana manaraka ny mikasika izay.