Fanendrena ny governoran’ny Faritra : tsy mivoana amin’ny Lalàmpanorenana

0

Tsy mifanipaka amin’ny voalazan’ny Lalàmpanorenena ny fanendrena ny governoran’ny faritra tapaka nandritra ny filankevitry ny ministry omaly. Ny governora izay natao hisahana ny andraikitry ny lehiben’ny faritra, ao anatin’ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy araka ny voalazan’ny lalàna mifehy ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, raha ny fanazavana.