Fonds mondial : hitohy ny famatsiam-bola hiadiana amin’ny Sida, tazomaka ary raboka

0

Tsy ampy hiadiana amin’ny aretina Sida, tazomoka ary raboka ny famatsiam-bola avy amin’ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny fonds mondial. Hamatsy vola tsy averina hiadiana amin’ireo aretina ireo manomboka ny taona 2024 – 2026 izy ireo. Mifanindran-dalana amin’izay, mitaky ny antoka avy amin’ny fanjakana Malagasy hiadiana amin’ireo aretina 03 ireo ny fonds mondial.