Lalàna hifehy ny mpanohitra : hampanarahana ny vaninandro

0

Dinihina eny anivon’ny Antenimierampirenena mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana voalohan’ny Solombavambahoaka ny lalàna hifehy ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra eto Madagasikara. Fampanarahana vaninandro ny lalàna efa misy no atao, hoy ny mpanao lalàna nanaovana fanadihadiana satria mila izany io lalàna izay ninian’ny mpitondra teo aloha tsy nampiharina io.