Mpiasan’ny orinasa Sofitrans : mitaky karama miverina 100% tsy tara

0

Tsy nandray karama feno efa ho 02 tao izao ireo mpiasan’ny sofitrans raha ny nambaran’ireo sendikan’ny mpiasa androany. Akoatra ny tsy fandrotsahina ny latsakemboka ara-tsosialy arakin’ny tokony ho izy, maro ireo zo fototrin’ny mpiasa izay tsy voahaja nanomboka tamin’ny taona 2020 raha ny fitarainana nolazain’ireo mpiasa tamin’ny mpanao gazety androany.