MPTDN

0

Eo amin’ny tontolon’ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra. Nomarihina androany ny faha 25 taona nidiran’ny aterineto teto Madagasikara. Tsy mbola ny Malagasy rehetra anefa no misitraka izany fa ny ampahany ihany. Teboka maro ny mahatonga izany, fa isany goavana ny fahalafosan’ny sarany eto amintsika.