Nosy Ankao : tafiditra anatin’ny nosy tsara indrindra aty Afrika

0

Tafiditra anatin’ny 5 voalohan’ny filaharan’ny nosy tsara indrindra aty afrika ny nosy ANKAO araka ny tatitry ny sampandraharaha nasionaly misahana ny fizahantany. Mbola tsy takatry ny fahefa-mividin’ny malagasy kosa ankilany ny sandan’ny fitsidihina ity nosy ao avaratra atsinanan’i Madagasikara ity.