Organisme rattaché : miverina eny amin’ny Minisitera mifamatotra aminy ireo mpiasa

0

Nofoanana ireo Organisme rattaché mandany volam-panjakana  izay efa misy amin’ireo minisitera no manao ny asany, araky ny tapaka nadritry ny Filankevitry ny Minisitra  omlay.  Miverina eny amin’ny ministeran’ny fiaraovam-pirenena avokoa iroe mpiasa teo amin’ny OTME raha ny fanazavana, ho any ireo organisme rattaché miisa 3 miankina amin’ny Fiadidinana ny Primatiora miverina eny amin’ny ministeran’ny asa ny fampananana asa ireo mpiasa.