OTIV Boeny : novidian’ny Paositra Malagasy

0

Taorian’ny olana fanodikodinam-bola teo anivon’ny OTIV Boeny , mpikambana 33 000 no nahiana ho very petra-bola. Entina manarina izany, novidian’ny Paositra Malagasy ny OTIV Boeny . Afaka apindram-bola amin’ny taha ambany indrindra arak’izany ny paositra malagasy. Tontosa androany ny fifaonaovan-tsoniam-pifanaraha teo amin’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny kajy mirindra, ny OTIV Boeny sy ny paositra malagasy.