Propriété privée non titrée : misy tsy mifanaraka amin’ny lalam-panorenana hoy ny HCC

0

Tsy mifanaraka amin’ny lalam-panorenana ny andalana faharoa ao amin’ny andininy faha 29 ny lalàna 2022-013, momba ny Propriété privée non titrée hoy ny HCC. Nisafidy ny tsy haneho hevitra ny minisitra tompon’andraikitra raha nanontanian’ny mpanao gazety mahakasika io lalàna io androany.