Raiamandreny sy ny zanaka : mila fifandraisana manokana

0

Nihen-danja ny fifandraisana manokan’ny Raiamandreny sy ny zaza malagasy mandritra ny fepotoanan’ny fahazazana na ny « petite enfance » ankehitriny. Lesoka ny rotoroton’ny fiainana andavanandro sy ny tsy fahafantarana ny mahazavadehibe izany amin’ny fivoarana ara-tsaina sy ara-batana.