Trosan’ny orinasa Air Madagascar : ny volam-bahoaka no handoavana azy

0

Saika voalohan’ny fanjakana avokoa ny ampahany betsaka amin’ny trosan’ny orinasa Air Madagascar ankehitriny. Tsy ahafahan’ity orinasa ity miarina anefa izany hatreto. Ho an’ny mpandalina ara-politika nanontaniana, tsy laharampahamehana ny nanoneran’ny fanjakana io trosa io. Fanadihadiana.