Vakoka malagasy : Tsy ampy fikarakarana sy fanaraha-maso

0

Maro ireo toerana mirakitra tantara sy manana ny hasiny eo amin’ny maha malagasy. Anisan’izany ny “Trano vato fitsarana taloha” eo Avaradrova sy ny Fasan-dRainiharo Isotry izay manana ny tantarany manokana. Tsy nisy ny fanamboarana sy ny fanatsarana nandritran’ny telo taona nifanesy.