VBG : fototry ny olana ny tsy fahasahiana mitoroka

0

Olana lehibe tsy ahafahana mamongotra ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy na mahavavy eto Madagasikara ny tsy fahasahian’ireo niharany na ireo mahita mitoroka eny amin’ny manam-pahefana. Porofon’izany ny fanadihadiana « grappe à Indicateur Multiples-MICS » izay maneho fa ambony ny tahan’ny herisetra ara-nofo eto amintsika.