Fahefana mpanao lalàna : Nisokatra omaly ny fivoriana ara-potoana voalohany.

0