03 may : andro maneran-tany ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety

0

Nahita fivoarana ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara hatramin’ny taona 1950 no makaty. Na izany ara-pitaovana na ny fahalalahan’ny asa. Mbola misedra olana ihany nefa ity sehatra ity hatramin’izao taona 2019 izao. Ohatra nasongadin’ny holafitry ny mpanao gazety ny lafiny karama.