30 andro nihibohana : niatraika tamin’ny toekarena sy sosialy

0

Niteraka fatiantoka sy olana teo amin’ny lafiny toekarena, sosialy, fampianarana ny 30 andro nanaovana ny fihibohana amin’ny ampahany ho an’ny faritra voakasiky ny Covid-19 eto Madagasikara. Tao anatin’izay fe-potoana izay, fepetra maro no noraisin’ny fitondram-panjakana hiatrehana ny valan’aretina. Nahatratra hatramin’ny 444,10 Tapitrisa Dolara kosa ny famatsim-bola nositrahana, izay ny ampahany betsaka amin’io, entina hiadiana amin’ny Coronavirus.