Ampanotokana : tsizarizary ny foto-drafitr’asa momba ny fahasalamana sy ny fampianarana

0

Dian-tongotra an-kilometatra maro no ataon’ireo mpianatra hamonjy sekoly , sahirana ihany koa ireo marary mila fitsaboana noho ny fahantran’ny foto-drafitr’asa ao amin’ny Kaominina Ampanotokana, Distrikan’Ambohidratrimo. Manoloana izany, miantso ireo minisitera voakasika ny tomponandraikitra any an-toerana.