Andry RAJOELINA : tsy tapitra tanteraka ny fanjanahantany raha tsy miverina ireo Nosy Malagasy

0

Tsy tapitra tanteraka ny endrika fanjahantany raha tsy miverina tanteraka amin’i Madagasikara ireo Nosy Malagasy, hoy ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, nandritry ny fandraisany anjara fitenenana teo anivon’ny adihevitra ankapoben’ny Fivoriambe ara-potoana andiany faha-76 n’ny Firenena Mikambana tao amin’ny Foiben’ny Firenena Mikambana ao New- York.