Anjanahary : ny tompo-manjo no mikarakara ny fandaminana amin’ny fandevenana

0

11 miarahalahy no miantoka ny fiambenana sy ny fibatana ny razana eny anivon’ny Fasam-bahiny Anjanahary. Raha mafy ny asa ho azy ireo hatramin’ny nisian’ny Covid-19, tsy araka ny tokony ho izy ny fitaovana am-pelatanana. Ny tompomanjo ihany arak’izany no mikarakara ny fandevenana eny Anjanahary araka ny lamina napetraka.