Anjara hetran’ny kaominina : tsy arotsaky ny Minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola

0

Tsy arotsaky ny eo anivon’ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny anjara vola tokony ho sitrahan’ny kaominina maro avy amin’ireo hetra samihafa amin’izao fotoana. Nanomboka ny volana novambra 2022 no efa tsy nisy intsony izay Virement izay ho an’ny kaominina Imerintsiatosika hoy ny ben’ny tanàna ka mikatso ny asa fampandrosoana sy ny fampandehanan-draharaha ankapobeny.