ANRCM : ny CENI no hanao ny asany

0

Ny CENI no hanantanteraka ny asan’ny ANRCM . Izay no fanazavana nomen’ny tomponandraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny serasera androany. Antony raha ny fanazavana , ny fangatahan’ny HCC ny hanaovana lalàna mikasika marina ny fahaleovantenan’ity rafitra ity. Ny famerenana izany eny amin’ny Antenimierampirenena anefa tsy ho tratra intsony.