Antananarivo : mitohy ny fanarina fako any anaty lakan-drano

0

Tsy misy fiovana ny fahatsetseman’ny lakan-drano  eto Antananarivo amin’izao raha toa ka tsy miala amin’ny fahazaran-dratsy ny rehetra. Androany raha ny hita,  tsy manary fako ao anaty  daba fanariana fako ny olona fa eny amin’ny lakan-drano. Manao ny fanadiovana hatrany ny tompon’andraikitra saingy ny toerana efa nodiovina ihany no tsy maintsy hiverenana.