Antananarivo : nampian’ny Kaominina amin’ny fanalana ireo fako mivangongo ny Samva

0

Nandray ny andraikiny, nanampy ny Samva amin’ny  fanesorana ireo fako mivangongo eny anivon’ny Fokontany izay nampitaraina ny mponina tato ho ato izay ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tsy andraikitr’izy ireo mivantana izany hoy ny ben’ny tanàna fa noraisina ny andraikitra mba hampadio ny tanàna.