Antenimierampirenena : hatomboka amin’ny fitsipika anatiny ny fivoriana

0

Hiompana amin’ny fandrafetana ny fitsipika anatiny ny andro volaohan’ny fivoriana manokana anivon’ny Antenimierampirenana ny Talata izao. Aorian’izay ny fananganana ny birao maharitra sy ny fandaniana ny filohan’ny Antenimierampirenana ka hanana tombony amin’izany ny vondron’Antoko miaraka amin’i Andry RAJOELINA.