Antenimierampirenena : hiatrika fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny alarobia izao

0

Hiatrika fivoriana tsy ara-potoana manomboka ny Alarobia ho avy izao ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza. Ankoatra ny fitondrana ny politikampanjakana ankapobeny, isany lahadinika hodinihana ny momba ny rijantenin-dalàna mifehy ny fifidianana solombavambahoaka.