Antenimierampirenena : hijoro amin’ny fitakiana ireo Nosy Malagasy

0

Hanohana ny filohan’ny repoblikan’i Madagasikara amin’ny fitakiana ireo Nosy Malagasy aty amin’ny Ranomasimbe Indianina ny Antenimierampirenena. Izay no nivoitra nandritra ny fivorian’ny birao maharitry ny Antenimierampirenena androany. Isany tsy azo ekena ary mifanipaka amin’ny fifanarahan’ny firenena 2 tonta ny famoahan’ny fanjakana Frantsay ny didim-pitondrana milaza ny hamadihana ny Nosy sambatra ho « réserve naturelle » an’i La Frantsa.