Antenimierampirenena : miroso ny asa eo anivon’ny « Commission de mise en accusation »

0

Antontan-taratasy miisa 3 amin’ireo 12 tonga eo ampelatanan’ireo Solombavambahoaka mandrafitra ny kaomisiona misahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo na ny Commision de mise en accusation no handraisana fankatoavana eo anoloan’ny fivoriana azon’ny be sy ny maro hatrehina ny 17 novambra izao. Tsy maintsy hovitaina ao anatin’ity fotoam-pivoriana ity ireo antontan-taratasy rehetra raha ny nambaran’ny filohan’ny kaomisionina androany.