Antenimierampirenena : rava maina ny fivoriana momba ny findaganan’ny vidin’ny PPN

0

Nirava maina ilay fivorian’ny kaomisiona manoka izay napetraka hisahana ny fanadihadiana mahakasika ny fidangan’ny PPN izay saika notonotsaina androany teny amin’ny lapan’Antenimierampirenena. Noho ny tsy fahatongavan’ireo Solombavambahoaka mpikambana ao anatin’ny kaomisiona tsy tontosa izany araka ny fanazavan’ny filohan’ity kaomisiona ity.