Antenimierampirenena : tafapetraka ny zoma lasa teo ny tolo-dalàna hanatsarana ny fifidianana

0