Antenimieran-doholona: noferana ho 18 ny isan’ny loholona

0

Hahena ho 18 ny isan’ireo loholona manerana an’i Madagasikara raha toa ka 63 isa izy ireo ankehitriny. Mbola hiatrika ny fanadihadiana eny anivon’ny HCC ity didy hitsivolana ity raha toa ka mifanaraka amin’ny lalampanorenana na tsia.