Antenimierandoholona : hiroso amin’ny « débat de fond » mahakasika ireo didy hitsivolana

0

Nanomboka androany no niroso tamin’ny fandinihana ireo didy hitsivolana miisa 9 noraisin’ny filohampirenena ny taona 2019 ireo loholona etsy amin’ny Anosy. Nanambara ankilany ny filohan’ny Atenimierandoholona fa mifamahofaho ny ao anatin’ireto didy hitsivolana ireto ka hiroso ao anatin’ débat de fond izy ireo.