Antenimierandoholona : mitohy ny asan’ireo vaomiera manokana

0

Nankatoavin’ireo Loholon’i Madagasikara hanohy ny asa iandreketany ireo mpikambana ao anatin’ny Commission Spéciale  chargée d’une demande de levée d’Immunité Parlementaire eo anivon’ny Antenimierandoholona. Ny asa iandreketan’ity kaomisionina ity izay manan-danja eo anivon’ny fanatanterahana ny asan’ireo Loholona.