Antenimierandoholona : namoaka taratasy mihidy teo amin’ny pejy facebook

0

Tsy nisy ny fahampafantarana azy ireo mialoha hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona ny mahakasika ny fanesorana ireo mpitandro filaminana teo amin’ity andrim-panjakana ity omaly. Ankilany, tsy azao ekena hoy ny sekreram-panjakana miadidy ny zandariamriam-pirenena ny fihetsika nataon’ny Antenimieran-doholona namoaka taratasy confidentiel teny amin’ny pejy Facebook an’ity andrim-panjakana ity.