Antoko politika maro : nampihavanin’ny CFM tany Brickaville

0

Notanterahina tany Brickaville ny fampiavannana ara-pomba Malagasy eo amin’ny mpomban’ny antoko TIM sy ny mpomba ny antoko AREMA sy ireo antoko politika hafa. Anton’izao fampiavanana notarihin’ny CFM izao ny zava-nitranga tany Brickaville tamin’ny antoko roa tonta ny taona 2002 izay nitarika krizy politika tamin’izany fotoana