Antoko politika : tsy manaiky hiray tsikombakomba amin’ny asa tanterahan’ny CENI

0

Nivoaka ny efitrano ireo Antoko Politika maro izay nasain’ny Ceni hanatrika ny fitsirihana ny antotan-kevitra ara-kajimirindra mirakitra ny lisitry ny mpifidy. Isany anton’ny fanapahan-kevitra ny tsy faha fenon’ny fepetra hanatanterahana io fitsirihina io. Eo ihany koa ny paikady ampiasaina ahazoana ny fankatoavan’ireo antoko politika amin’izao asa ataon’ny Ceni izao.