Antsatratokana : feno hipoka ny toeram-pandevenana ireo lavon’ny covid-19

0

Efa feno tanteraka ny toerana natokana handevenana ireo olona lavon’ny valan’aretina Covid-19 ao Antsatratokana ao Mahajanga ao amin’izao fotoana izao. Fantatra ankehitriny fa efa mihoatra amin’ny tanin’olona manodidna eny an-toerana ny toerana natokana handevenana ireo matin’ny Covid-19 ka anaovan’izy ireo antso avo amin’ny tomponandraikitra.