APIPA : manao antso fanairana amin’ny mponina tsy hanary fako eny amin’ny tatatra

0

Famaroan’ny fako any anatin’ny lakan-drano no mahatonga ny fiakaran’ny rano miopapana eto Antananarivo rehefa misy rotsak’orana. Saika tsentsina avokoa ny ankamaroan’ireo lakan-drano madinika eny amin’ny fokontany maro. Tsy mbola atahorana ankilany ahavon’ny fiakaran’ny rano amin’ireo renirano lehibe ato anatin’ny faritra Analamanga.