APIPA : niroso tamin’ny fanesorana ny fako

0

Niroso tamin’ny fanesorana ny fako eo amin’ny fokontany Ouest-Mananjara ny ministeran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin’ny alalan’ny APIPA. Aza vonjimaika, hiarovana ny mponina manoloana ny aretina mety hitranga no anton’izao fandraisana fepetra izao.