Arboretum

0

Loharanom-baovao azo antoka no nahafantarana fa misy tompona gazety tafiditra amin’ny fibodoana sy fakana an-tsokosoko ny “Arboretum” etsy Ambatobe. Ity tompona gazety ity araka io loharanom-baovao io no miezaka manarontsarona sy manao fanelanelana etsy sy eroa hitohizan’ny asa.