Asa fijinjana vary : mampiditra hatrany amin’ny 15 000 Ariary isan’andro

0

Mampiditra hatramin’ny 15 000 Ariary isan’andro no olona iray mijinja vary amin’izao fotoanan’ny fararano izany. Misy mandavan-taona ny asa fikaramana eny an-tanim-boly raha ny fanazavan’izy ireo ary mahavelona ny ankohonana ny vola azo.