Asa tena : efa miverina tsikelikely ny mpanjifa

0

Efa miverina mitombo tsikelikely ny mpanjifa amin’ireo manao asa tena raha ny fandihadiana natao, hatramin’ny nialana tsikelikely tamin’ny fihibohana.  Na izany aza tsy mbola mitovy amin’ ny teo aloha anefa izay.