Asa tena : ny fanajana mpanjifa no tsiambaratelo

0

Asa miavaka iray indray no entina aminao anohizana ny fampalalam-baovao . Ny fanaovana soudure na ihany koa ireo manao asa tanana momba ny vy. Ny mahakasika izay indray no entina aminao amin’ity fanadihadina manaraka ity.