Assemblé nationale

0

Nolanian’ireo solombavambahoaka maherin’ny 50 tonga niatrika ny fivoriana azon’ny rehetra natrehina omaly, iny fanovàna ny andininy sasany ao amin’ny lalàna mifehy ny fidiram-bolany vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana.