Barea de Madagascar : nivoaka androany ny anaran’ireo mpilalao hiatrika fampivondronana

0

Nivoaka tamin’ity androany ity ny anaran’ireo mpilalao Malagasy miisa 35 izay voahantso hiatrika ilay fampivondronana manomboka ny faha 7 ny volana Jona ho avy izao araka ny fanapahan-kevitry ny mpanazatra nasionaly Eric Rabesandratana.