BIANCO : miverina ny asa fanadihadihana taorinan’ny fihibohana

0

Hiverina avokoa ireo asa hiandreketan’ny eo anivon’ny BIANCO ankehitriny, raha toa ka ny fandraisana ireo fitaraiana mikasika ny kolikoly irery ihany no notanterahin’izy ireo nandritran’ny fihibohana. Hitohy araka izany ny fanadihadihana mikasika ireo raharaha mafana voarain’ity birao mahaleontena ity. Eo ihany koa ny asa fanentanana sy ny fanabeazana ny olom-pirenana mikasika ny ady atao amin’ny kolikoly .