Biletà tokana : nisy ireo tsy maintsy naverina natonta

0

Biletà tokana tamina Disitrika miisa 6 no tsy maintsy naverina natonta tany Afrika Atsimo noho ny tsy fanarahan’ireo kandidà ny toro-marika napetraky ny CENI. Ho entitra ihany koa ny CENI amin’ny tsy fanarahana ny toro-marika apetrany amin’ny fifidianana rehetra mbola ho avy, hialana amin’ny fitomboan’ny fandaniana aterak’izany.