BRICS : mitombo ireo firenena maniry ny hiditra ho mpikambana

0

Mitombo isa ankehitriny ireo firenena maniry ny hiditra ho mpikambana anatin’ny BRICS, izay nahorin’ny Brésil, Russie, Inde, Chine ary Afrique du Sud eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ny BRICS izay namorona ny Nouvelle banque de développement ho fanatanterahina ny asam-pampandrosoana amin’ny alalan’ny famatsiam-bola ho an’ireo firenena mpikambana ao aminy. Tombony ho an’ny Madagasikara ny ahafahana misokatra amin’ireo firenena sy vondrona hafa toan’ny BRICS ahafahana manatanteraka ireo asa fampandrosoana raha ny nambaran’ny mpahay toekarena.