Cafe

0

Nahitana fiakarana manodidina ny 50% isaky ny kapoaka ny vidin’ny café eny amin’ny mpaninjara ankehitriny. Ny tsy fahampian’ny vokatra no voalaza ho isany anton’io. Ny vokatra café eto Madagasikara izay tsy nitsaha-nidina tato anatin’ny taona maro .